. Archief .
14-07-2009 15:32

Muziek, koopjes en vermaak tijdens het Onderbanken Marktfestival

Het Onderbanken-Marktfestival vindt dit jaar plaats op zondag 21 juni van 10.00 uur tot 17. 00 uur in de kern van Schinveld.
De organisatie is voor de 20e keer in handen van Zangvereniging ‘Oranje’ Schinveld.
Op de markt staan ... 
lees verder

Festelijke concertavond door Zangvereniging "Oranje" Schinveld met presentatie Jubileum CD

Aan de feestelijke concertavond op 22 mei 2009 werkten ook het bevriende koor 'Chorgemeinschaft Irschenberg e.V.' o.l.v. Dr. Hans Billo uit de deelstaat Bayern (DLD) en Dr. Michael Fei Sun, muziektherapeut aan de Lahntalklinik in Bad Ems, deelstaat Rheinlandpfalz (DLD) mee.
Tijdens het concert werden de mannen van "Oranje" verrast met de verlening van het
Erelidmaatschap van de Groot Balije der Lage Landen van 'The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem'. Deze benoeming sprak de Deputy Bailiff van de Groot Balieje der Lage Landen, Chevalier ir H.G.J. Beuken, KCLJ, KMLJ. De zich aansluitende uitreiking van de award: Donat Cross 2nd Class for services rendered to the Order, door de Grand Master of the Order zette het geheel de kroon op. De hele "Oranjefamilie" is zich bewust, welke eer haar aan deze avond ten deel is gekomen.
Oranje bracht o.a. nummers van de dubbel jubileums cd ten gehoor. Het werk "Bevor die Sonne sinkt", een arrangement van Dirigent Ton Kropivšek met als basis een oud Chinees lied werd samen met Dr. Michael Fei Sun ten gehore gebracht. Dr. Sun gebruikt o.a. ook dit lied in origineel bij zijn muziektherapie. Omdat het nummer daadwerkelijk een "ontspannend en 'Wohlfühl-' effect bij het publiek oproept, zo kon men tenminste stemmen uit de zaal vernemen, gaf voorzitter Dick Cremers de mensen de tip onze cd te kopen, waar dit nummer ook op staat, als medicijn tegen rusteloosheid en ... . Chorgemeinschaft Irschenberg verraste weer met een geweldig uitgevoerd repertoire van geestelijke muziek. Na afloop was er weer voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te komen en de vriendschapsbanden weer op te frissen. 
wg 
Voor een fotoverslag
klik hier

Gezamenlijk concert van "Oranje" en Chorgemeinschaft Irschenberg met CD-presentatie op 22 mei 2009

Op vrijdag 22 mei 2009 om 20.30 uur wordt door Zangvereniging Oranje, in het Cultureel Centrum FASILA, Ter Hallen 10 te Schinveld, een concert georganiseerd.
Naast de mannen van "Oranje" zal ook de Chorgemeinschaft Irschenberg aan dit concert meewerken. De Chorgemeinschaft Irschenberg is een gerenommeerd koor uit de Duitse deelstaat Bayern ...   
lees meer

CD-opname bij Studio A Recordings te Stein

Op 24 april gingen de mannen van Zangvereniging Oranje weer naar Stein om de laatste nummers voor de nieuwe Dubbel-cd ...
lees verder en bekijk de foto's

In memoriam aan Jan Hochstenbach

04-april was het dan zover, hoewel we allemaal wisten dat zijn afscheid aanstaande was, kwam het nieuws toch vreselijk hard aan.
Onze Jan, een prachtige zanger, een prachtig mens heeft het afscheid gekregen dat hij zich gewenst had.  lees meer

De RedRill Singers

Het ensemble RedRill Singers van mannenkoor Zangvereniging "Oranje" wil ons met onderstaande artikel een overzicht geven van dat, wat ze zich bovenop de agenda van "Oranje" hebben voorgenomen. lees meer

Uitstapje naar Alfter op 29 maart 2009  (een verslag van Martin Hurkens)

Om 8.30 uur vertrekken wij ondanks het ingaan van de zomertijd volgens schema met 2 bussen vol naar Maria Laach, alwaar wij om 11.00 uur verwacht worden om de Hoogmis op te luisteren.
De reis verliep voorspoedig, alleen een foutje in de navigatie (Ton /Ton) zorgde ervoor dat we nog ...    lees meer

Voor forto's klik hier

Onze kameraad Jan Hochstenbach overleden

Wetend dat het leven van Jan hier onder ons langzaam ten einde ging is onze verslagenheid toch groot, nu wij van hem afscheid moeten nemen.
Jan, geweldige kameraad, geweldige bariton, wij zullen je heel erg missen maar ons christelijk geloof geeft ons ook de hoop dat je ook verder onder ons bent.
Lieve Trudy wij zijn in onze gedachten bij jou, de kinderen en de kleinkinderen.
Wij wensen jullie Gods hulp en ondersteuning. Moge hij jullie de kracht geven om het moeten afstaan van Jan te kunnen accepteren en in het dagelijks leven een plaats te geven.
w.g. 20090402

Een kijkje terug

In mei 1998 maakte te doen 100 jarige Zangvereniging "Oranje" een succesvolle jubileum concertreis naar Slovenië.
Ter herinnering aan deze reis stelde onze bariton Rinus Peters foto's beschikbaar die ik bij deze in een album wil presenteren. De tekst stamt uit de kroniek die toen de tijd door de heren Jo Nelissen, Johan Dohmen en Karel Rademakers geschreven werd. w.g.
Om het Album te bekijken
klik hier

Voorjaarsconcert

Op zondag 22 maart 2009 organiseerde het mannenkoor Zangvereniging "Oranje" Schinveld een voorjaarsconcert in het cultureel centrum FASILA, Ter Hallen 10 te Schinveld. Medewerkenden aan dit concert waren naast ZV Oranje, met in haar gelederen het ensemble de Red Rill Singers, o.l.v. Anton Kropivšek, het Mandoline-Orkest Alpenklank Lemiers o.l.v. Leoniek Hermans en de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging o.l.v. Dion Ritten. ZV-Oranje werd aan de piano begeleid door Margreet Wesseling en  de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging door Véron Jongstra.
De zaal was op deze mooie zonnige dag goed bezet.. Uit de commentaren van de aanwezigen hebben we kunnen vernemen dat het gewoon genieten was. Zij hadden er dan ook geen spijt van dat ze aan het concertbezoek de voorkeur hadden gegeven in de plaats van het mooie weer.
Voor een fotoreportage
klik hier

CD opname op 20 maart

Op vrijdag 20 maart gaat het koor weer naar de opnamestudio, "Studio A Recordings" te Stein, in.  Hier vind opname van diverse nummers voor de 2e cd plaats.
Het deel 2, met het wereldlijk deel is in volle gang en zal naar verwachting in maart 2009 verschijnen.
Oranje kent naast het uitgebreid wereldlijk, ook een ruim geestelijk repertoire waaruit in 2008 een cd
werd opgenomen.
Dit al gepresenteerde ”Deel 1” van de dubbel cd bestaat uit een beperkte oplage van de 12 mooiste geestelijke liederen die ook gezongen worden bij het opluisteren van Heilige Missen.
De liefhebber van deze specifieke koormuziek kan nu ook thuis hiervan genieten. Van de `Messe für Männerchor`van Joseph Rheinberger, waarmee het koor in de St. Anna Basiliek te Altötting, Duitsland, op 17 mei 2007 in premičre ging, wordt op deze CD het Kyrie en Gloria uitgevoerd. Van de Missa Pax et Justitia, van dirigent A. Kropivšek,  zijn het Sanctus en Benedictus te beluisteren. Daarnaast zijn nog werken van Biebl, Tschaikowsky en vele anderen te horen.
Deze CD is verkrijgbaar voor de prijs van € 7.50. Bestellingen kunnen gericht worden aan de penningmeester email: penningmeester@zv-oranje.nl , telef.nr.: 045-252 29 40 of via de leden van het koor.

 

Voorjaarsconcert op 22 maart

Op zondag 22 maart 2009 organiseert ons koor het voorjaarsconcert. Het concert vindt plaats in het cultureel centrum FASILA, Ter Hallen 10 te Schinveld, en begint om 15.00 uur.
Naast Zangvereniging Oranje werken aan het concert mee de Koninklijke Roermondse Zang-en Muziekvereniging en het Mandoline Orkest Alpenklank uit Lemiers. Ook de Red Rill, een  groep van Zangvereniging Oranje, zal een nummer ten gehore brengen.
De toegang voor is gratis. Tijdens het concert zal gelegenheid zijn een vrijwillige bijdrage te geven.
Voor meer informatie klik hier

 

Jaarvergadering

Op zondag 1 maart 9.30 uur kwam het koor samen voor de algemene vergadering  in het repetitielokaal FaSiLa Ter Hallen 10 te Schinveld.
Daarbij werden de heren Marcel Goddery, Rob Keulen, Theo Ophelders en Jos de Vries als nieuwe leden
geďnstalleerd. Verder werd de beleidsnotitie "Muzikale structuur en besluitvorming in Oranje" eenstemmig aangenomen. Naast het duidelijk beschrijven van ambities die het koor voor de toekomst gaat volgen werden de taken van de verschillende functiehouders en de actieve leden zwart op wit beschreven. Ook werd een programmacommissie ingesteld. Deze heeft als taak voor de middel tot lange termijn de concertplanning te programmeren. Zitting in deze commissie hebben de heren Jo Gielen, Martin Hurkens, Gerard Manders en Math Schiffelers. De aftredende bestuursleden die weer herkiesbar waren werden eenstemmig herkozen. Daarnaast werd dhr. Peter Hanssen als toegevoegd bestuurslid gekozen. De benoeming van mevr. M. Hanssen-Benders en dhr. Arno Janssen tot erelid en de benoeming van dhr. Frans Hamaekers tot erebestuurslid vond eveneens eenstemmig plaats.

 

Open Deur Concert

Op 1 februari 2009 organiseerde Zangvereniging "Oranje" Schinveld een “Open deur” concert. Tijdens dit concert werd niet alleen door het grote koor van Oranje een repertoire ten gehore gebracht, maar dat werd afgewisseld met onder andere de “Red Rill”, een groep Oranje zangers die een extra uitdaging hebben gezocht, het “Oranje Shanty-koor” die een gezellig meezing repertoire ten gehore brachten van bekende zeemansliederen en solisten of duo’s die bekende aria’s ten gehore brachten die in een grote concertzaal niet zouden misstaan. Het concert werd gehouden van 14.00 tot 17.00 uur in het Cultureel Centrum FA-SI-LA in Schinveld. De entree was gratis en de talrijke bezoekers werden eveneens gratis op koffie met gebak getrakteerd.
Voor een fotoreportage klik hier

 

Oranje richt zijn blik op de toekomst

Onder deze kop start Zangvereniging Oranje een aantal activiteiten in 2009.
De gedachte daarbij is dat de bezoeker tijdens een concert op een aangename en prettige wijze onderhouden moet worden. Afwisseling in repertoire en groepssamenstelling is daarvoor het uitgangspunt.
lees meer >>

 

Nieuwjaarsontmoeting "Oranjefamilie"

De Nieuwjaarsontmoeting van de 'Oranjefamilie' op 2 januari vond deze keer plaats in het café Im Weissen Rössl, Broekstraat 2 te Schinveld. Traditiegetrouw werd bij deze gelegenheid ook de Gouden Noot uitgereikt. De Gouden Noot is een waardering voor degene die zich, uit zicht  van de evenementen-/activiteitencommissie, bijzonder voor de vereniging heeft ingezet.
Deze keer overhandigde Noël Thoen deze aan onze 2e tenor Jan Canisius voor zijn o.a. grote inzet bij het organiseren van het jaarlijkse Onderbankenfestival.
Beste Jan, bij deze onzer aller dank en hartelijke felicitaties. Dank en felicitaties gaan ook naar je echtgenote Mia, want zonder haar steun zou jou inzet voor Oranje niet mogelijk zijn. w.g.

Voor foto's klik hier

 

 

Geslaagd Kerstconcert in de Parochiekerk H. Eligius te Schinveld.

Voor een fotodocumentatie klik hier

 

BIJZONDER KERSTCONCERT

Op 19 December vind in de St. Eligiuskerk te Schinveld een bijzonder kerstconcert plaats.
Dit door Zangvereniging Oranje Schinveld georganiseerd concert begint om 19.00 uur en de entreeprijs is € 7.50.
Na afloop van het concert is er nog een gezellig samenzijn in het nabijgelegen fasila-lokaal.

(voorverkoop:
- 't Schwaamhoes, Beekstraat Schinveld,
de penningmeester: penningmeester@zv-oranje.nl / tel. 045-5252940
of de leden van ZV-Oranje)


Medewerking verlenen:

Cantus ex Corde uit Simpelveld

Cantus ex Corde zingt onder leiding van Pierre Willems, in het algemeen Slavisch-Byzantijnse koorzang en Russische en Oekraďense volksliederen. Zij heeft met haar unieke sound en repertoire een aparte plaats veroverd in de Limburgse en Nederlandse muziekwereld. Het was daarom natuurlijk dat dit koor Gorbatsjov mocht toezingen bij diens bezoek aan Kerkrade medio November dit jaar. Als dit koor nu een kerstrepertoire ten gehore brengt zal dat voor velen een ongekende muzieksensatie zijn, zoals de naam al zegt: Cantus ex Corde of wel “zingen uit het hart”.

Jeugdkoor De Grenslandzangers Schinveld

De Grenslandzangers onder leiding van Andrea Mohr, bestaande uit ca 25 jongeren overwegend tussen de 8 en 15 jaar, zorgen met een repertoire lieflijke en hartverwarmende kerstliederen, dat iedereen weer een Kerstbeleving krijgt zoals dat bij Kerstmis gebruikelijk is en voor velen ook zo hoort.

Zangvereniging Oranje Schinveld

Mannenkoor Oranje met haar “Red Rill Singers” zingt onder leiding van Anton Kropivšek, kerstliederen uit alle delen van de wereld. Met haar inmiddels bekende fameuze sound zal zij weer menigeen in vervoering brengen met kerkvullende forto’s waar dat gevraagd is maar ook met piano’s waar het Kerstkindje bij kan slapen.

Een woord van dank en waardering van
THE MILITARY AND HOSPITALLER ORDER OF SAINT LAZARUS OF JERUSALEM

Dirigent, Bestuur, Leden van Oranje,

De Grand Bailiwick of the Low Countries wil u allen langs deze weg gelukwensen met uw optreden op 25 Oktober in de dienst van onze Orde in de Sint Servaas basiliek. Wij danken u daarvoor ...    lees meer

 

Het koor presenteert nieuwe CD.

Zaterdag 25 oktober, voorafgaand aan de uitvoering van de Messe van Josef Gabriel Rheinberger, voor de Orde van St. Lazarus in de St. Servaas  basiliek te Maastricht, overhandigde dirigent Anton Kropivšek het 1e exemplaar van de nieuwe CD aan voorzitter Dick Cremers.
Met deze CD getiteld: `Zangvereniging Oranje 110 jaar`, heeft Oranje de mooie koorklank van anno 2008 vastgelegd. 

Oranje kent naast het uitgebreid wereldlijk,ook een ruim geestelijk repertoire. Daarom zal er een dubbel CD verschijnen. De voorbereiding van deel 2, met het wereldlijk deel is in volle gang en zal naar verwachting in maart 2009 verschijnen.
Het nu gepresenteerde `Deel 1´  van deze CD bestaat uit een beperkte oplage van de 12 mooiste geestelijke liederen die ook gezongen worden bij het opluisteren van Heilige Missen.

De liefhebber van deze specifieke koormuziek kan nu ook thuis hiervan genieten.  Van de `Messe für Männerchor`van Joseph Rheinberger, waarmee het koor in de St. Anna Basiliek te Altötting, Duitsland, op 17 mei 2007 in premičre ging, wordt op deze CD het Kyrie en Gloria uitgevoerd. Van de Missa Pax et Justitia, van dirigent A. Kropivšek,  zijn het Sanctus en Benedictus te beluisteren. Daarnaast zijn nog werken van Biebl, Tschaikowsky en vele anderen te horen.

De CD is verkrijgbaar bij de leden van het koor voor de prijs van € 7.50.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met het secretariaat. Klik hier

 

Opluisteren dienst van de Orde van Sint-Lazarus

Ook dit jaar hebben wij weer de eer de h. mis bij de bijeenkomst van de leden van de orde van Sint-Lazarus (voluit: Militaire en Hospitaalorde van Sint Lazarus van Jeruzalem) te mogen opluisteren. Deze vindt plaats op 25 oktober a.s. (2008) in de St. Servaasbasiliek te Maastricht. De dienst begint om 15.00 uur.
Voor meer informatie over deze orde zie: http://www.st-lazarus.net  en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Sint-Lazarus

 

Opluisteren Eucharistieviering in Waldenrath

Op zaterdag 13 september 2008 luisterde het koor de H. Mis op in de Pfarrkirche te Waldenrath. Daarbij werden de Messe opus 172 van Josef Gabriel Rheinberger en verder de werken Teb Poem van Bortnjanski, Reich deine Hand van Richard Strauß-König, Salve Regina van Anton J. Kropivšek, Marija Mati ljubljena van Gregor Rihar en Ave Maria (Angelus Domini) van Franz Biebl ten gehore gebracht.

Voor een recensie klik hier

 

Zangvereniging Oranje in Schinveld 110 jaar

Op 31 augustus 2008 was het precies 110 jaar geleden, dat het Schinveldse mannenkoor, Zangvereniging 'Oranje' Schinveld, werd opgericht. Dat was tevens de dag waarop de toenmalige prinses Wilhelmina gekroond werd tot Koningin van Nederland.
In verband daarmee was op zondag 31 augustus 2008 feest.
's morgens om 11.00 uur begonnen de feestelijkheden met een dankdienst in de parochiekerk van de H. Eligius te Schinveld. De Messe opus 172 van Josef Gabriel Rheinberger werd onder leiding van dirigent Anton Kropivšek ten gehore gebracht. Bij de wisselde gezangen werden enige sfeervolle liederen, zo beschreef pastoor Hub Adema het in zijn parochieberichten, gezongen.
Het koor bedankt zich bij de kerkbesturen van Schinveld en Merkelbeek daarvoor dat ze, als hoge uitzondering, het verplaatsen van de mis in Schinveld hadden mogelijk gemaakt.
Om 12.00 uur volgde een Brunch voor de gehele Oranjefamilie in het verenigingslokaal Cultureel Centrum Fa-Si-La. Aansluitend werd het feest voortgezet met een feestmiddag. w.g.

Voor foto's klik hier

 

Nieuwe voorzitter ZV. "ORANJE"

Op 22 augustus 2008 werd bij een algemene vergadering werd dhr. Dick Cremers tot voorzitter van Zangvereniging Oranje Schinveld gekozen. 42 van de 43 aanwezige leden schonken hem, als enige kandidaat voorzitter, hun vertrouwen. Deze verkiezing was noodzakelijk geworden nadat de vorige voorzitter, Franz Hamaekers, om persoonlijke redenen zijn voorzitterschap had neergelegd.


Felicitaties voor de nieuwe voorzitter

 

Barbecue 2008  23/8/2008

Met de traditionele barbecue, die ook 2008 weer in het buitenverblijf van de familie Schröder in de Schinveldse Bossen plaatsvond, werd de vakantie ingeluid. Het was weer een gezellig feest waarbij ook de zang niet te kort kwam.
Een woord van dank gaat uit naar de de familie Schröder, de organisatoren, de "
grill masters" en de andere helpers die deze mooie en gezellige avond hebben mogelijk gemaakt.
De foto's werden door onze 2de tenor Manfred Kinscher beschikbaar gesteld.     >>> foto's

 

Arno en Toos 60 jaar getrouwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 augustus 2008 herdachten onze bas Arno Janssen (85) en zijn echtgenote Toos Deckers (80) uit Amstenrade de dag, dat ze 60 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
Uit dankbaarheid vond om 15.00 uur in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade een plechtige eucharistieviering plaats, die door het koor tot eerbetoon aan hun werd opgeluisterd.

 

De wissel naar een nieuwe hosting provider geeft aanleiding voor vernieuwing website.

Als webmaster vond ik dat met de verhuizing van onze website naar een ander hoster, ook de website zelf een ander tintje moest krijgen.
Ik ben heel nieuwsgierig naar uw mening over de site. Graag wil ik u daarom uitnodigen mij deze kenbaar te maken. Dat kan het eenvoudigst per email aan webmaster@zv-oranje.nl . Dank u bij voorbaat.
Uw webmaster Wilfried.

 

Oud bariton en erelid Antoon Hanssen overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid Antoon Hanssen. Meer dan 50 jaar was Antoon een zeer gewaardeerde zanger (bariton) binnen ons koor. In 1997 kon hij zijn gouden zangersjubileum vieren en werd hij erelid van ons koor. Na zijn jubileum bleef hij nog verschillende jaren actief zanger binnen ons koor tot hij door een sluipende ziekte moest stoppen met zijn geliefde hobby.
Antoon, wij zijn trots jou als collega zanger in ons midden te hebben gehad. Wij, je zangersvrienden, zullen dan ook op zaterdag 17 mei 2008 om 10.00 uur in de parochiekerk te Schinveld muzikaal van je afscheid nemen.

Wij wensen Mia en de familie veel sterkte en Gods zegen toe voor de komende moeilijke tijd.

 

Herdenkingsconcert Mathieu Geelen in Schouwburg te Sittard

Zaterdag 26 april 2008 a.s. wordt vanaf 20.00 uur in de stadschouwburg van Sittard een herdenkingsconcert gegeven met werken van de in 1983 overleden componist Mathieu Geelen uit Sittard.
Aan dit concert werken mee: het Nationaal Jeugdorkest o.l.v. Alex Schillings, het Sittard's Mannenkoor Si-tard o.l.v. Piet Tobben, The Anthony Singers uit Stein, Gemengd Koor Crescendo Doenrade en Zangvereniging "Oranje" Schinveld; de laatste drie o.l.v. Anton Kropivšek en de sopraansoliste Wilma Bierens.
Voor meer informatie zie www.mathieugeelen.nl

 

Koninklijke Onderscheidingen voor twee mensen uit "onze Oranje-Familie"

Op 25 april 2008, mocht onze archivaris Harry Marx, die al ± 39 jaar deel uitmaakt van het bestuur van onze vereniging, uit handen van de burgemeester van Onderbanken mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Deze werd hen toegekend voor de vele diensten en inspanningen die hij in deze lange tijd voor de vereniging heeft verricht en gedaan. Harry wij vinden het fijn dat jou deze onderscheiding is toegekend en feliciteren je van harte.
We wensen je nog veel voldoening bij het werk dat je zeker ook in de toekomst nog voor de vereniging wilt verzetten. Ook je echtgenote Marlies en jullie kinderen willen wij van harte feliciteren. Wij weten allemaal dat je zonder de steun van je "naasten" deze prestatie niet had kunnen realiseren.

   

Verder mocht mevrouw Tiny Meuffels-Bouwens, echtgenote van onze penningmeester Wim, uit handen van de Brunssumse Burgemeester dhr. Clemens Brocken een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.
Deze voor haar veelvoudige diensten die zij als vrijwilligster al jarenlang aan de plaatselijke gemeenschap verricht.
Tiny van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Ook jou achterban gelden onze felicitaties want zonder hun steun zou het ook jou niet mogelijk zijn geweest, zich al die jaren te kunnen inzetten voor de gemeenschap.  w.g.

 

Concert bij Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging

Op 5 april 2008 concerteerde Zangvereniging "Oranje" Schinveld, op uitnodiging van het gemengd koor "Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging" (KRZM), samen met het uitnodigende koor en "Vocaal Groep Hebbus!" uit Buggenum. Dit voorjaarsconcert werd gehouden in het Vergader en Partycentrum "de Ster", in de Raadhuisstraat te Maasniel. Het was een mooi en inspirerend concert, dynamisch en met een vernieuwend en modern programma. Na afloop werd er nog gezellig verder gezongen. Waar? dat kunt u bij het bekijken van de foto's zien.

Voor  foto's klik hier

 

Met veel applaus van  H.K.H. Prinses Margriet.
Zangvereniging Oranje succesvol in Paleis Het Loo.

Vrijdag 4 april 2008, verzorgde het koor, o.l.v. Anton Kropivšek, een buitengewoon concert in en rond het zeer mooie Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Hier opende H.K.H. Prinses Margriet de “Koninklijke Weg”, van de 100 jarige KNBO- NL, die vanaf paleis Noordeinde in Den Haag, dwars door Nederland, naar paleis Het Loo voert.

Het koor begeleidde muzikaal deze openingsceremonie. Het "bravo" met het applaus van H.K.H. Prinses Margriet zo als ook het applaus van de vele toeschouwers getuigden ervan dat onze zang bij hun grote waardering vond.

Tijdens de aansluitende receptie in het paleis, sprak Prinses Margriet lovende woorden tegen dirigent Kropivšek o. a ”Wat heeft U koor mooi gezongen”! Ook nam zij, een foto uit 2003 van de dirigent in ontvangst, waarop haar zuster, H.M. Koningin Beatrix, hem feliciteert met het N.L. kampioenschap van ons koor in Zutphen. De receptie van de100 jarige KNBLO – NL, in het paleis, luisterden wij eveneens op met, mooi in het gehoor liggende internationale en Limburgse liederen. Waarbij wij, steeds maar weer, veel applaus in ontvangst mochten nemen van het geweldige publiek.

Voor meer foto's klik hier

 

 

 

 

 

Concert in Paleis Het Loo


bron: koninklijkhuis.nl

Op 4 april 2008. heeft het koor de eer de jubileumreceptie van de dan 100-jarige KNBLO-NL (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding - Nederland) muzikaal te omlijsten. Deze wordt gehouden in paleis Het Loo te Apeldoorn.
In het kader van dit eeuwfeest van de KNBLO- NL, beginnen de festiviteiten om 17.00 uur met de officiële  opening door H.K.H. Prinses Margriet van de ”Koninklijke Weg”. Ook deze opening mogen wij met onze zang een feestelijk cachet geven.
De "Koninklijke Weg" is een op initiatief van de KNBLO-NL aangelegde 175 km lange wandelweg, die van paleis Noordeinde in Den Haag via Paleis Soesdijk naar paleis Het Loo te Apeldoorn - of omgekeerd- kan worden bewandeld.


bron: koninklijkeweg.nl

Wij hopen dat onze zang H.K.H. Prinses Margriet net zo goed bevalt als haar zuster, Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden, die dit tijdens het galaconcert 2003 te Zutphen tegenover onze dirigent Ton Kropivšek uitte.
De receptie met ca. 400 landelijke gasten van het 100-jarige KNBLO-NL zal dan om 17.30 uur starten
Voor meer informatie zie: www.koninklijkeweg.nl  en  www.koninklijkhuis.nl 

 

Geslaagd Voorjaarsconcert  

Een bomvolle zaal met muziekliefhebbers was zondag 2 maart 2008 in de grote zaal van het Kloeëster te Schinveld samengekomen om na het concert van de landskampioen en de vicekampioen onder de mannenkoren van 2003 te luisteren. Voor de ene of de andere mag ook de aanleiding voor een bezoek  de geweldige muziek van het klarinettrio of de heerlijke prestatie van de concertpianiste - die de koren begeleidde maar ook een eigen solistische partij had - geweest zijn. Na het applaus te oordelen hebben de toehoorders genoten van de prestatie van alle meewerkenden.   wg.
Klik hier voor een fotopresentatie!

 

Voorjaarsconcert in Schinveld.

Zondag 2 maart 2008 organiseert het mannenkoorkoor, Zangvereniging Oranje Schinveld, een muzikale voorjaarsmeeting in Klooster Events, Kloosterlaan 7a te Schinveld. Eenieder is van harte welkom.
Mannen van Schinveld en omstreken, die toch al van zingen houden en dit ook graag willen doen, nodigen wij graag uit eens te komen luisteren om te kunnen constateren, dat mannenkoorzang iets boeiends is, iets dynamisch,  vernieuwend en modern.

Kom op Mannen, kom luisteren, jullie zullen een verrassing beleven!

Medewerking aan deze muzikale meeting verleent naast Zangvereniging Oranje Schinveld ook het Venrays Mannenkoor; een geweldig koor van ± 120 zangers. Een koor dat altijd verrassende elementen voor het publiek paraat heeft. Beide koren staan o.l.v. hun dirigent Anton Kropivšek.
Margreet Wesseling zal de mannenkoren op de piano begeleiden.
Noël Diederen samen met Jos Roeden,en Frans Scheepers zullen ons als klarinettrio laten genieten van hun voordrachten.
Verdere verrassingen zijn niet uitgesloten!

Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het een geweldig concert wordt en wij weten dat u zeker voor zo iets moois graag een bijdrage wil geven is besloten, dat uw vrijwillige gave ten goede komt aan de Stichting ”Samen Delen”. De vrijwilligers van deze stichting hebben zich tot doel gesteld middels ons aller steun en hun enorme inzet mensen, die het echt nodig hebben, iets goeds ten deel te laten komen. wg.
Voor concertprogramma en details  klik hier

 

De nieuwe ordedrager van "Sjilvend Alaaf"

De nieuwe ordedrager van "Sjilvend Alaaf", de Schinveldse carnavalsonderscheiding, 
is onze bariton Leo Mevissen.
 

Leo, proficiat!

 

 

Wat ene greütsje Webmaster!

Op vrijdag  4 januari 2008 kwam de Oranjefamilie in het Cultureel Centrum Fa-Si-La te Schinveld samen om elkaar de beste wensen voor het pas begonnen Nieuwe Jaar 2008 uit te spreken. Traditiegetrouw werd bij deze gelegenheid ook de Gouden Noot uitgereikt. De Gouden Noot is een waardering voor degene die zich, uit zicht van de evenementen-/activiteitencommissie, bijzonder voor de vereniging heeft ingezet.
Deze keer overhandigde Martin Hurkens deze aan de webmaster Wilfried.
Ik mag u vertellen dat die zich bijzonder geëerd weet en heel greütsj is op deze waardering.
Hartelijke dank aan de leden van de commissie maar ook, en dit niet het laatst, aan alle anderen van de Oranjefamilie die door hun hartelijke en warme felicitaties hun eensgezindheid met het besluit van de commissie toonden. Een bijzonder woord van dank aan mijne schat Rita die mij de nodige ruimte laat en liever waarbij ze liever wat vaker met me zou willen gaan wandelen! 
wg.   
Voor foto's klik hier

 

In memoriam

Het is woensdag 5 december 2007 , sinterklaasavond toen ik het verschrikkelijke bericht ontving dat ons koorlid Thei Gelissen is overleden.
Je wordt dan even stil, en de gedachten ...    lees verder

 

Bariton Theo Gelissen overleden

Met verslagenheid moesten wij kennis nemen van het overlijden van onze bariton Theo. Hij was sinds 1973 zanger en een trouw lid dat ook veel voor het koor op het gebied van foto- en filmdocumentatie van bijzondere gebeurtenissen heeft betekend. De laatste maanden kon hij door zijn ernstige ziekte niet meer als zanger meewerken maar was toch altijd in zijn gedachten actief bij ons.
Theo, dank voor je trouwe lidmaatschap, je kameraadschap en al het andere wat je voor het koor hebt betekend.
Oranje zal aan Theo de laatste eer bewijzen tijdens de uitvaart en zijn begrafenis. Deze worden gehouden op 8 december om 10.30 uur in de parochiekerk St. Eligius te Schinveld.
Zijn familie wensen wij veel sterkte en Gods zegen bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Koorscholing nieuwe leden van start.

Na een succesvolle ledenwerving, starten de nieuwe oranje zangers met de koorscholing. Begin van hun eerste  stemvorming is vrijdag 30 november 2007, van 19.00  - 20.00 uur, in het nieuwe verenigingslokaal van Cultureel Centrum Fa-Si-La, Ter Hallen 8 in Schinveld.
Daarbij krijgen ze assistentie van enkele vaste koorzangers. De koorscholing staat o.l.v. onze dirigent Anton Kropivšek.
Na enkele zanglessen, die telkens om 19.00 uur beginnen, worden de nieuwe zangers opgenomen in het grote koor van zangvereniging Oranje.

Ook  mannen uit Schinveld en omgeving, die nog mee willen zingen, zijn welkom op vrijdag 30 november !  Of, kom eens luisteren naar de repetities  van Z.V. Oranje, met hun vernieuwde moderne repertoire. Hiervoor bent U welkom, telkens op vrijdagavond van 20.00 – 22..00 uur in Fa-Si-La, met veel vriendschap en gezang in een gezellig samenzijn!

 

Proficiat, Marcel, met je Koninklijke Onderscheiding

Tijdens de feestelijkheden van het 60 jarig bestaan van het
gemengd koor Crescendo Doenrade werd  aan onze bas Marcel Gorissen,
voor o.a. zijn 50 jarig lidmaatschap bij het jubilerende koor,
een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.
Hij mocht deze uit handen van de Burgemeester ter gemeente Schinnen
in ontvangst nemen.

Hartelijke gefeliciteerd Marcel, van de hele "Oranjefamilie"!

 

 

Limburgse Avond bij Zangvereniging Oranje.

Op zaterdag 27 oktober 2007 organiseerde het koor een Limburgse avond in het Cultureel Centrum Fa-Si-La, Ter Hallen 10 in Schinveld. Dit, met komische Limburgse humor en gezang in Schinveldse dialect varianten.

Medewerking verleenden:
Troubadour Jos Meessen uit Gebrook,
Komisch duo Oetgesjloape uit Gebrook,
The Red Rill Singers uit Schinveld. Deze vriendengroep beklommen voor de eerste keer het podium.
Het koor zelf o.l.v. dirigent Anton Kropivšek,
Onze bas Marcel Gorissen als solist.
De pianobegeleiding werd door Margreet Wesseling op een fantastische wijze verzorgd.

Het publiek kon naast de mooie Limburgse liedjes ook van speciale Limburgse hapjes en van de Limburgse vla genieten.

De mannen van de activiteitencommissie hadden er voor gezorgd, dat we weer eens een gezellige avond mochten beleven. Heren proficiat en een dank je wel van ons allen. wg.

Voor foto's klik hier

 

Prijsuitreiking loterij Onderbanken Marktfestival. 

Op dinsdag 9 oktober 2007 vond in de Plus Supermarkt Hensgens aan de Bleekplaats te Schinveld de prijsuitreiking plaats van de loterij welke werd gehouden tijdens het Onderbanken Marktfestival dat jaarlijks wordt georganiseerd door Zangvereniging “Oranje” Schinveld.
Iedere bezoeker van dit Marktfestival deed automatisch mee aan ...
meer

 

Koren huldigen onze Eredirigent  t.g.v. zijn Gouden Dirigentenjubileum.

Veertien vocale topkoren kwamen op zaterdag 15 september 2007 hun felicitaties brengen aan Pierre Gerits t.g.v. zijn gouden jubileum als dirigent. Het geheel werd hem aangeboden in het kader van een fantastisch georganiseerd Korenfestival dat door het mannenkoor "MGV Cecilia Braunsrath" in de plaatselijke Festhalle.
Voor ons was het natuurlijk van zelfsprekend om op uitnodiging van de MGV Cecilia Braunsrath onze oud- en eredirigent, die tenslotte bijna 30 jaar ons koor leidde, muzikaal te huldigen en onze waardering voor hem te uiten. Het is gewoon geweldig van de 70 jaar jonge Pierre te horen dat hij nog altijd vol vuur zit en voor hem het leiden van een koor het absolute summum is.

Pierre, zo kennen wij je en willen ook nog eens langs deze weg onze felicitaties overbrengen. Wij wensen je samen met je echtgenote Paula alle goeds en veel gezondheid toe. Moge het vuur nog lang branden en je muzikale drijfveer zijn.
w.g.
Voor foto-impressie klik hier

 

Geweldige sfeer tijdens muziekopnames voor CD

In een geweldige sfeer werden op vrijdag 31 augustus 2007 in de Kerk van de Heilige Bavo te Nuth opnames voor de CD gemaakt. De nummers Tebe Pojem van Bortniansky, Reich deine Hand van Richard Strauß-König, Salve Regina van Anton J. Kropivšek, Marija, Mati ljubljena van Gregor Rihar en het Otsje Nasj werden hiervoor uitgekozen.
Op 30 september 2006 werd Canticum Triumphale voor en concert in de 
Borenburg te Voerendaal al opgenomen.
Deel 3 van de opnames is voor november 2007 in de Petruskerk te Sittard gepland waarbij dan De Messe Op. 172 vanJoseph Gabriël Rheinberger en het Ave Maria van Franz Biebl op het programma staan.
w.g.

Voor foto-impressie klik hier

 

Gouden dirigentenjubileum van onze eredirigent Pierrč Gerits.

Zaterdag 15 september a.s. (2007) is er in de mooie Festhalle in Braunsrath (D) een groot  korenfestival, waarbij zo’n 14 internationale koren concerteren. Hierbij, ook vele zangkoren die Pierre Gerits in het verleden dirigeerde. Vanaf 14.00 - tot  23.00 uur zijn er doorlopende concerten, waar liefhebbers hun hart aan kunnen ophalen.
De organisatie is in handen van zijn tegenwoordige koor “MGV.Cäcilia 1877 Braunsrath.

lees meer

 

Wat een gezellig feest!

Op zaterdag 25 augustus 2007 was het feesten bij het Mannenkoor Zangvereniging Oranje uit Schinveld. De jaarlijkse feestavond voor de gehele Oranjefamilie stond voor de deur. Plaats van handeling was het Cultureel Centrum Fa-Si-La.
Van te voren luisterde het koor, de Eucharistieviering op in de St.Eligiuskerk waar onder andere voor de levenden en overledenen leden en sympathisanten van het koor gebeden werd. O.l.v.dirigent Anton Kropivšek zong het koor er een gedeelte van de ”Messe van Rheinberger”.
In het officiële gedeelte van de aansluitende prachtige en gezellige feestavond werden de dames Nelly Hansen en Annie Gebben en de heren Toon Dohmen en Harrie van Nuijs als erelid geďnstalleerd.   Harrie Hennen die al 40 jaar een gewaardeerde zanger bij zijn Oranje is was de jubilaris van dit jaar en werd door de vereniging, het KNZV-Limburg en de Gemeente Onderbanken voor zijn verdiensten gehuldigd.
w.g.

Voor een fotopresentatie klik hier

 

Gevonden!

Vraag: Wat doet een zanger van ZV Oranje op vrijdagavond in de vakantie, als hij niet na de repetitie kan gaan?
Voor het antwoord klik hier

 

Start in de zomervakantie met een barbecue in het "buitenverblijf" van fam. Schröder

Het was weer een gezellige avond bij die de "Oranjefamilie" naast lekker smullen en "babbelen" natuurlijk ook de zang niet te kort kwam. Bij deze een hartelijk woord van dank aan de fam. Schröder die ons ook deze keer weer hun gastvriendelijkheid liet proeven.
Een woord van dank ook aan de de "Grill
masters" en de mensen die er weer voor gezorgd hadden dat deze activiteit kon plaatsvinden.
Voor foto's klik hier

 

Marktfestival 2007

Het op 17 juni j.l. (2007) door onze vereniging georganiseerd Marktfestival was weer een succes.
Een woord van dank aan de heren zangers die van te voren weer vele uurtjes opgeofferd hebben aan de voorbereiding en aan de leden die meegeholpen hebben dat het geheel kon slagen, is ook op deze plek zeker terecht.     
Voor foto's klik hier

 

Nieuw Bestuurslid

Bij de ingelaste  Algemene Vergadering op 22 juni j.l. (2007) werd Noël Thoen tot bestuurslid gekozen. Door het uitbreiden van het aantal bestuursleden werd een verdere vacature gecreëerd.
Graag willen wij hem feliciteren en hem als nieuwe bestuurder van onze vereniging geluk en wijsheid toewensen.

 

Mooie zang bij het dubbelconcert te  Eys

Op zaterdag 16 juni 2007 hebben muziekliefhebbers kunnen genieten van de mooie zang van het Kamerkoor Cantate Venlo en Zangvereniging Oranje Schinveld.
De koren presenteerden zich met uitdagende programma's in de St. Agathakerk te Eys, dit in het kader van de  "muziekdagen Eys".   
lees meer

 

Persbericht over het gezamenlijk concert met de "Chorgemeinschaft Irschenberg"

Tijdens de concertreis van 16 t/m 20 mei j.l. (2007) werd ook een concert samen met de "Chorgemeinschaft Irschenberg" in de plaatselijke Pfarrkirche gegeven. Voor een recensie verschenen in de Miesbacher Merkur, Nr. 114, Wochenende 19./20.05.2007, Lokales – Kultur, klik op de volgende link: http://www.chorgemeinschaft-irschenberg.de/Termine_Konzerte/Konzerte/Bericht_KiKoMai2007/bericht_kikomai2007.html 

 

Onze concertreis naar Beieren, een belevenis.
16 t/m 20 mei 2007

Wat was het een spannende reis, onze concertreis naar Beieren, die op woensdag 16 mei begon.

Net buiten Schinveld aangekomen wilde een bus niet meer naar haar baas luisteren. Dat was natuurlijk door de reisleiding zo niet gepland. Door een geweldige inzet van de directeuren van "Lipa Tours", mw. en dhr. Kropivšek, ...    verder

 

Opluistering H. Mis op bevrijdingsdag in Eligiuskerk te Schinveld

Na vele extra repetities, is het dan zover dat de ”Messe”, opus 172, van de bekende Duitse componist Josef Gabriel Rheinberger (1839 - 1901), für Männerchor mit Orgel, op bevrijdingdag vrijdag 5 mei (2007), door Zangvereniging Oranje,o.l.v. dirigent Anton Kropivšek, als generale repetitie kan worden uitgevoerd.
De h. mis begint
om 19.00 uur, in de St. Eligiuskerk te Schinveld.

Op Hemelvaartsdag donderdag 17 mei (2007) zingen de mannen van Oranje tijdens hun concertreis naar Beieren, de premičre van deze bijzondere mis, in de Sint Anna basiliek te Altötting.

Jubileum

Tevens willen de Oranjemannen deze uitvoering aanbieden aan het geweldige jubilerende Dameskoor Pro Musica,  b.g.v. hun 30 jarig bestaansfeest. De jubilerende dames van Pro Musica zullen er, o.l.v. hun dirigent Maurice  Wiche, de tussengezangen verzorgen.

 

Klankvolle prestaties bij voorjaarsconcert ZV Oranje  in Schinveld.

Liefhebbers van Koormuziek mochten  j. l. vrijdag 23 maart 2007 al genieten in de klankvolle St. Eligiuskerk van dameskoor Pro Musica, de koren van Annemie Vallino-Ravetta en als kraker, de buitengewone geweldige virtuozen van het Russisch Jongeren koor uit Dubna.
Zondagmiddag  25 maart 2007 waren velen weer aanwezig in een bomvol cultureel centrum Fa-Si-La, bij het vierkoren voorjaarsconcert van Z.V.Oranje.
lees meer

voor foto's klik hier

 

Nieuwe bestuurs- en ereleden

Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 februari 2007 werden ...
lees meer

 

Het Gouden Paar Kruitz

Op 16 februari 2007 was onze erevoorzitter en 1e tenor Jan Kruitz 50jaar met zijn Greta getrouwd. Het koor liet dat natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
lees verder

 

Nieuwjaarsreceptie

Op 5 januari 2007. werd in het verenigingslokaal "Kom In" te Schinveld de nieuwjaarsreceptie gehouden en de  Oranjefamilie was bijna volledig aanwezig.
De bij de 'Gouden Penning van Verdienste', die ons in 200
4 werd uitgereikt voor het behalen van het landskampioenschap in 2003,  behorende oorkonde was nu ook klaar en werd door de 'nieuwe' Burgemeester aan onze voorzitter overhandigd. Ook werd traditiegetrouw de Gouden Noot aan een zanger die zich voor onze vereniging bijzonder verdienstelijk had gemaakt uitgereikt.
naar fotopresentatie >>

Oorkonde Gemeente Onderbanken voor Zangvereniging  Oranje.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2007 in verenigingslokaal “Kom In”, j.l. vrijdag 5 Januari, kregen de Schinveldse zangers, alsnog de felbegeerde gemeentelijke oorkonde uitgereikt.
lees verder >>

Onderscheiding Gouden noot voor Oranjezanger.

J. l. Vrijdag 5 januari 2007, mocht de 49 jarige zanger, Noël Thoen van mannen Zangvereniging Oranje in Schinveld de “Gouden Noot “, in ontvangst nemen.
lees verder >>

 

Groeten van onze bariton Will Hunter uit Uganda (2006)

Will, die zich op het moment in Uganda bevindt, laat ons met zijn berichten deelnemen aan zijn reis en wenst iedereen mooie feestdagen.
zijn bericht >>

 

Kerstconcert door drie Limburgse Topkoren in Kerkrade.

Op zondag 10 december 2006, vond in de volle St. Catharinakerk te Kerkrade – Holz, een sfeervol Kerstconcert plaats. Georganiseerd werd het geheel door het St. Catharinagilde.

Drie Limburgse topkoren van de bekende dirigent Anton Kropivšek, zo kondigde de voorzitter ...
lees meer>>                     zie ook persbericht

 

Geweldig mooi concert Oranje in Breberen.

Zangvereniging Oranje uit Schinveld verzorgde j. l. zaterdag 18 november 2006 een in alle opzichten mooi en gaaf concert, in de Festhalle van het Duitse Breberen. Dit, op uitnodiging van het Cäcilienchor Breberen.  meer>>

 

Concert met het Sloveense Mannen Oktet in Schinveld.

Zangvereniging Oranje Schinveld ontving, vrijdag 6 oktober 2006, het internationaal bekende Sloveense Mannen Oktet “Deseti  Brat”,  in het Fa- Si- La Lokaal, Ter Hallen 8 te Schinveld. De acht superzangers staan o.l.v. dirigent Jože Kores.
 meer >>

Klik hier voor foto's

 

Grandioos concert Zangvereniging Oranje en The Anthony Singers in Voerendaal.

"Och wat woar dat sjoeën”, zo enkele dames, j. l zaterdag 30 september 2006, in De Borenburg te Voerendaal, tijdens het laatste van de drie concertavonden van Limburgse Koordagen van het    V.N.K.- Limburg. Onder het publiek, genoten ook enkele kenners van deze vernieuwende koorzang van The Anthony Singers en Zangvereniging Oranje.
meer >>

De deelname van Zangvereniging Oranje wordt mede mogelijk gemaakt door de

 

De gehele oranjefamilie eert haar jubilarissen.

Bij de feestavond op 16-september 2006 werden een viertal jubilarissen van Zangvereniging Oranje Schinveld in de bloemen gezet. Deze avond  werd met het opluisteren van de H. Mis in de Schinveldse parochiekerk St. Eligius begonnen en aansluitend in het Cultureel Centrum Fa-Si-La voortgezet.
lees meer >>

 

Zangvereniging Oranje huldigt Jubilarissen.

Zaterdag 16 september 2006 houdt Zangvereniging Oranje in Schinveld, de jaarlijkse feestavond met de gehele Oranje familie. Plaats van handeling: het Fa-Si-La  lokaal, Ter Hallen 8, aanvang 20.00 uur.  Tevens is er de huldiging van vier jubilarissen.  Antoon Dohmen en Harry van Nuijs zingen al 50 jaar. Peter Hanssen 40 jaar en Patrick Power 25 jaar.     meer >>

 

Wist u dat onze nestor nog altijd op een Oranje Fiets fietst!

Enkele jaren geleden werd Zangvereniging Oranje kampioen van Nederland o.a. met "de ballade van de fiets"
Nu fietst het oudste lid van de zangvereniging nog steeds met en oranje fiets door Limburg heen. Heeft u hem al gezien?
 
Nee, klick dan hier

 

Uitstapje naar Raamsdonk op 11 juni 2006

Op 11 juni was het stralend weer en vond onze dagtrip naar Raamsdonk plaats.

In ons verenigingslokaal KOM ÍN was gelegenheid om vanaf 7.00 uur een kop koffie te gebruiken. Om 7.30 uur vertrokken 2 bussen met als reisleiders Wil Hunter en John Berende.
>> lees verder

 

Zangvereniging Oranje start vakantie 2006 met barbecue.
>> zie foto's

Na een succesvol  seizoen gaan de zingende Schinveldse mannen van Z.V. Oranje op vrijdagavond 7 juli genieten van de jaarlijkse barbecue in huize Schröder, midden in de Schinveldse bossen. Aansluitend is er vakantie tot 18 augustus. Dan gaan ze weer vrolijk zingend verder. Er volgt een druk programma voor de oranjemannen van dirigent Anton Kropivšek.

 

Succesvol concerteerden vier Limburgse koren in de Rodahal te Kerkrade en het Eurogress te Aken

De concerten van j. l. 20 en 27 mei 2006 in de Rodahal en in het Eurogress te Aken, door vier Limburgse koren en bariton John Bröcheler, werden een groot succes.  Op uitnodiging van het Koninklijk Kerkraads mannenkoor St. Lambertus zongen ook de N.L. kampioen zangvereniging Oranje uit Schinveld, het Gemengd koor Crescendo uit Doenrade en het vrouwenkoor Thorensis mee, met dit bijzonder programma van wereldformaat, o.l.v. dirigent Jan Mertens.
>> meer

 

Galaconcert met Z.V. 'Oranje' in de Rodahal te Kerkrade en het Eurogress te Aken

Op uitnodiging van het Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus verzorgt Nederlands kampioen, Zangvereniging Oranje uit Schinveld, samen met St. Lambertus, Thorensis Thorn en Crescendo  Doenrade een tweetal galaconcerten.
Zaterdag 20 mei 2006, aanvang 20.00 uur in de Rodahal te Kerkrade en Zaterdag 27 mei in het Eurogress te Aken

(zie www.eurogress-aachen.de )
.
>> meer

 

Galaconcert in de Rodahal Kerkrade

Het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus organiseert op 20 mei 2006. een galaconcert in de Rodahal te Kerkrade. Darbij wordt voor het eerst in Nederland uitgevoerd  het werk 'Songs of Life and Death' van de Finse Componist Alin Sallinen.
>> meer

 

Oud en jong vinden elkaar in Schinveld.

Het werd op zondag 26 maart 2006 in Klooster Events in Schinveld, een geweldige muzikale happening tussen de zingende kinderen van de basisscholen samen met zangvereniging Oranje.
>> meer

 

Felicitatie aan May Cremers

Tijdens de repetitie van 24 maart 2006 werd de heer May Cremers muzikaal gefeliciteerd.
>> meer

 

Buitengewoon  Zingproject, samen zingen van Mannenkoor met Schinveldse schooljeugd. (19 maart 2006)

 Zondag 26 maart, organiseert Zangvereniging Oranje in Schinveld, een buitengewoon “Zingproject”, waarbij de leerlingen van groep 6 en 7 van de drie basisscholen samen zingen met de mannen van Zangvereniging Oranje.  Aanvang 14.30 uur in Klooster Event. 
>> meer

Gouden Bruiloft!

Op zaterdag 4 maart 2006 vierde onze bas Toon Dohmen en zij echtgenote Fien hun gouden bruiloftsfeest.    >> meer

 

Nieuwe bestuursleden (19 februari 2006)

Bij de bestuursverkiezingen tijdens de jaarlijkse Algehele Ledenvergadering op 19 februari j.l. werden de in 2006 aftredende en niet meer herkiesbare bestuursleden, dhr. Jo Gielen en dhr Helmoed Geraets voor hun jarenlange inzet als bestuurslid van Zangvereniging Oranje bijzonder bedankt.
De heren Wim Meufels en Martin Hurkens werden door de vergadering
tot
nieuwe bestuursleden gekozen.

 

Gouden noot voor 83-jarige zanger. (7 januari 2006)

Zaterdag 7 januari, kreeg onze actieve zanger Arno Janssen  de ”Gouden noot”.
Namens zijn collega koorleden werd hem deze zangersorde uitgereikt, voor zijn bijzondere verdiensten voor zijn Zangvereniging Oranje
, door de activiteitencommissie.
>> meer
 

Naar boven